Blogi

2023 - Realizacja projektu - zakup maszyny typu CNC wraz z osprzętem.

Przedsiębiorstwo Techniczno Handlowe Osojca J i P Spółka Jawna zrealizowało projekt pod tytułem „Wzrost konkurencyjności firmy PTH Pneumatic Complex Osojca J i P Sp. Jawna poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnych , pneumatycznych wysp zaworowych na innowacyjnym centrum frezerskim typu CNC wraz z osprzętem, w ramach działania -Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-254/19.

2021.10.20 - Wyróżnienie Forbes 2021

Z największą przyjemnością chcielibyśmy poinformować, że w dniu wczorajszym tj. 09.10.2021 r. na Gali Laureatów IV Edycji „Forum Firm Rodzinnych Forbes 2021” w Pabianicach, odebraliśmy wyróżnienie nie tylko za dynamicznie rozwijającą się firmę, ale również za jej wiarygodność i rzetelność w stosunku do swoich partnerów handlowych.

Nagroda ta to nie tylko praca Zarządu Spółki, ale wszystkich osób w niej pracujących.

Chcielibyśmy podziękować i pogratulować całej firmie Pneumatic Complex takiego wyróżnienia przyznanego po raz kolejny przez miesięcznik Forbes.

2021.10 - Artykuł na zrobotyzowany.pl - zrobotyzowane stacje paletyzujące

Zapraszamy do przeczytania artykułu na temat naszych gotowych stacji zrobotyzowanych do paletyzacji z użyciem robota firmy Yaskawa. Dodatkowo przedstawione zostały nasze autorskie projekty chwytaków ciśnieniowych, które są odpowiednio dedykowane do konkretnych potrzeb klienta. Więcej szczegółów na https://zrobotyzowany.pl/informacje/publikacje/4348/zrobotyzowane-stacje...

2020.09 - Pneumatic Complex Dystrybutorem Roku 2019 wg MAC Valves

Na globalnym spotkaniu dystrybutorów MAC Valves otrzymujemy bardzo wysokie wyróżnienie "Dystrybutor Roku 2019".
Chcemy podziękować naszym klientom za możliwość rozwijania ciekawych projektów razem z nimi,
Bez Was nie było to możliwe. Dziękujemy i zapraszamy do nowych i kontynuacji projektów.
Takie wyróżnienie oprócz docenienia pracy bardzo motywuje do dalszych działań.

Strony