2019.07 - Euler Hermes - Certyfikat wiarygodności płatniczej

Uzyskaliśmy certyfikat od Firmy Euler Hermes.
Dołączyliśmy do elitarnego grona wiarygodnych i zaufanych firm, które uzyskały najwyższy Wskaźnik Moralności Płatniczej w roku 2018.