2019.05 - European MAC Sales Meeting 2019 - Rhodes

Jak co roku braliśmy udział w europejskim spotkaniu dystrybutorów Rhodes.
Prezentujemy szereg ciekawych rozwiązań aplikacyjnych. Otrzymujemy wyróżnienie za osiągnięcia aplikacyjne wysokich prędkości za rok 2018.
Dziękujemy naszym klientom, bez których zaangażowania i wiedzy nie mielibyśmy możliwości opracować tych rozwiązań.